Linkek

Adával foglalkozó magyar nyelvű honlapok:

Ajánlott programok a fejlesztéshez:

  • Adagide: adagide-install.exe
  • Fordító (Ada 95): gnat-3.12p-nt.exe
  • GPS ajánlás:
    A Gnat Programming Studio az AdaCore által fejlesztett szabadon elérhető fejlesztőkörnyezet, amely 2005-ös Ada fordítót tartalmaz. (A Bevezetés programjainak mindegyike működik Ada 95 fordítóval is, de a későbbiekben kihasználjuk a 2005-ös fordító sajátosságait, és elkezdünk foglalkozni a 2012-es fordító nyújtotta lehetőségekkel is.)

Ajánlott irodalom:

  • Kozsik Tamás honlapján található Adáról szóló diasor. (ld. Linkek)
    Az oldal már a Bevezetés cikkeiben is erősen épít a diasor ismeretanyagára, és csak ritkán ismétli meg azt. Ajánljuk annak áttanulmányozását a példaprogramok és írások pontos megértése érdekében!
  • Fóthi Ákos: Bevezetés a programozáshoz, ELTE Eötvös Kiadó, 2006, ISBN-9634638333

Ajánlott angol nyelvű könyvek, dokumentációk:

  • Ada Reference Manual
  • Annotated Ada Reference Manual
  • GNAT Reference Manual
  • Ada Distilled An Introduction to Ada Programming for Experienced Computer Programmers by Richard Riehle
  • Ada for Software Engineers
  • Quick Ada
  • Ada programming (Wikibooks)