http://www.adaconcept.com/programs/ontozorendszeres_szimulacio/szimulacio-ontozorendszer.adb
with Szimulacio.Kert;                                                           -- az Elaborate_All pragma hasznalata miatt kell ez a with

pragma Elaborate_All(Szimulacio.Kert);                                                   -- erre szukseg van, hiszen a Kert.Nem_Fu_Terv_Elemek_Szama_A_Terven fuggveny visszateresi erteket tipusdefinicio hasznalja

package body Szimulacio.Ontozorendszer is


  -- Csak nagyon nagy odafigyelessel csinaljunk ilyet!
  Reszletpontok_Tomb : Reszletpont_Tomb_Tipus(1 .. Kert.Nem_Fu_Terv_Elemek_Szama_A_Terven) := ( others => Alapertelmezett_Reszletpont ); -- NAGYON FONTOS az indexeles, kihasznaljuk a program mas reszeiben!!!


  function Reszletpontok return Reszletpont_Tomb_Tipus is
  begin
   return Reszletpontok_Tomb;
  end Reszletpontok;


begin

  Reszletpontok_Tomb_Inicializalasa:
  declare
   use type Kert.Terv_Elemek_Tipus;

   Rt : Reszletpont_Tomb_Tipus renames Reszletpontok_Tomb;
   k : Natural range Rt'First - 1 .. Rt'Last := Rt'First - 1;                                     -- trukk
  begin
   for i in Kert.Terv'Range(1) loop
     for j in Kert.Terv'Range(2) loop
      if Kert.Terv(i,j) /= Kert.Fu then
        Rt(k + 1) := (Tipus    => Kert.Terv(i,j),
               X_Koordinata => i,
               Y_Koordinata => j);
        k := k + 1;
      end if;
     end loop;
   end loop;
  end Reszletpontok_Tomb_Inicializalasa;

end Szimulacio.Ontozorendszer;