http://www.adaconcept.com/programs/ontozorendszeres_szimulacio/szimulacio-ontozorendszer.ads
with Szimulacio.Kert;


package Szimulacio.Ontozorendszer is
pragma Elaborate_Body;  -- A Reszletpontok nevu fuggvenyt elaboracios idoben is meghivjuk


  type Reszletpont_Tipus is record
   Tipus       : Kert.Terv_Elemek_Tipus := Kert.Fu;
   Y_Koordinata   : Natural := 0;
   X_Koordinata   : Natural := 0;
  end record;

  Alapertelmezett_Reszletpont : constant Reszletpont_Tipus := (Tipus    => Kert.Fu,
                                Y_Koordinata => 0,
                                X_Koordinata => 0);


  type Reszletpont_Tomb_Tipus is array(Positive range <>) of Reszletpont_Tipus;

  function Reszletpontok return Reszletpont_Tomb_Tipus;


end Szimulacio.Ontozorendszer;